WHAT IF!? – EN SERIE WORKSHOPS SOM INVOLVERAR UNGA I STADSPLANERING

Screen Shot 2015-09-07 at 12.44.18

 

WHAT IF!?

Ett projekt initierat av Lunds Kommun, Innocarnival, Stenkrossen och Urban Innovation genomfört med hjälp av DIS/ORDER, David Ottosson och ungdomar i Lund.

Vad skulle hända om unga fick vara med från början och påverka hur ett kvarter ska se ut? Den frågan ställde sig What if-projektet eftersom det sedan länge stått klart att kvarteret Stenkrossen / Råbykungen ska göras om. Projektet ville avdramatisera involveringen av unga i stadsutvecklingsprojekt och visa att det inte behöver vara speciellt komplicerat. Förhoppningen var också att få fram en modell som kan ge unga en möjlighet att påverka sin stad i ett tidigare stadie och att underlätta för de som jobbar med stadsutveckling att komma i kontakt med, och nå ut till unga.

3 WORKSHOPS

What if!?-projektet var uppdelat på tre workshopar med en grupp unga lundabor mellan 15-30 år gamla som deltagare. På första workshopen fick deltagarna grundläggande kunskaper i stadsplanering. Det fick även gå ut i kvarteret för att undersöka detta utifrån en rad analysmetoder vanliga inom stadsplanering. Efter kritikfasen var det dags för visionsfasen – Om du kunde göra precis vad du vill, och hade alla resurser i världen, vad skulle du göra då? På den sista workshopen kände många att de lärt sig mycket nytt och att kvarteret idag saknar olika mötesplatser och olika typer av aktiviteter. Efter en sammanfattning av de tidigare tillfällena fick deltagarna i grupp skissa på idéer. De olika gruppernas idéer såg mycket olika ut med till slut enades gruppen om ett förslag som hade stort fokus på ett parkområde, vilket gjorde att privata ytor inte behövs lika mycket. Det ska kunna gå att korsa området och området ska kunna vara öppet utåt med många ingångar. Mer konkret så ska taket på EOS-hallen vara en grön,lugn och skön plats. Lägenheter ska byggas både för barnfamiljer och studenter. Allén vid Stenkrossen ska vara kvar men Stenkrossen får stryka på foten till förmån för butiker och ett torg. Meriten får vara kvar. Resultatet av alla workshops lämnades sen vidare till arkitektstudenten David Ottosson som av det skapade en situationsplan.

 

Stenkrossen Situationsplan What if