FÖRELÄSNING OM EXKLUDERANDE ARKITEKTUR

föreläsning exkluderande ark 1 föreläsning exkluderande ark 2 föreläsning exkluderande ark 3 föreläsning exkluderande ark 4 föreläsning exkluderande ark 5 föreläsning exkluderande ark 6 föreläsning exkluderande ark 7 föreläsning exkluderande ark 8

 

Baserad på research från tidigare projekt om exkluderande arkitektur har Disorder satt ihop en föreläsning på ämnet. Tack till ÅWL för inbjudan!