ArkDes & Disorder testar: Basket i Foajén

ArkDes & Disorder testar:

I maj testar ArkDes i samarbete med arkitekturkollektivet Disorder muséets potential som offentligt rum. Genom iscensättningar av aktiviteter som rummen inte är designade för och med mänskliga kroppar som ett mjukt byggmaterial omgestaltas, utmanas och expanderar rummen. I foajén har spelplan och regler för basket tvingats anpassa sig efter och synliggöra rumsliga och sociala regler. I trädgården hoppas en kollektivt skapad labyrint av 17 km band ge en hint om svaret på frågan: Varför känns trädgården så off?

ArkDes & Disorder testar: FoajéBasket

Basketmatcher med planer och spelregler som tvingats anpassa sig efter foajéns rumsliga och sociala förutsättningar. Tillsammans med KFUM Central Basket och museibesökare testar vi gränser för att upptäcka foajéns yttersta begränsningar.

ArkDes & Disorder testar: 3D-Labyrint

En tredimensionell labyrint av 17 km band skapas kollektivt av ArkDes besökare i muséets trädgård. Labyrinten ger ett rumsligt svar på frågan: Varför känns trädgården så off?