ArkDes och Disorder testar: 17 km snöre i trädgården

I maj 2018 testade arkitekturkollektivet Disorder i samarbete med ArkDes muséets potential som offentligt rum. Genom iscensättningar av aktiviteter som rummen inte är designade för och med mänskliga kroppar som ett mjukt byggmaterial omgestaltades, utmanades och expanderades rummen. I foajén tvingades spelplan och regler för basket anpassa sig efter och synliggöra rumsliga och sociala regler. I trädgården gav en kollektivt skapad labyrint av 17 km band en hint om svaret på frågan: Varför känns trädgården så off?

Tillsammans med museibesökare expanderade vi trädgården utanför dess gränser när de fritt spände upp vasitt ett 100 meter långt band.

Den lummiga trädgården har god potential att fungera som en mysig offentlig plats. Trots det är det få besökare som hittar hit. De flesta besökare går in genom stora entrén och även om man besöker Café Blom är det inte givet att man upptäcker trädgården. Vi ville bjuda in besökare att ta varje liten del av trädgården i anspråk för att aktivera hela trädgården. Man fick röra sig hur man ville och syftet med dessa fria ramar var att se hur människor förhåller sig till rummet när de lustfyllt utforskar det. Vi ville se hur fria besökarna kände sig i sitt utforskande av trädgården, hur de förhöll sig till både skriva och oskrivna regler om beteende i offentliga rum och i interaktion med befintliga konstverk.

DSC_0640 DSC_0680 DSCF5337 DSC_0691 DSCF5390 DSC_0715 DSCF5404 DSCF5521 DSCF5522 DSCF5529