NYTT UPPDRAG: GESTALTNINGSPROGRAM FÖR UTEMILJÖN KRING ROSENGÅRD CENTRUM

RGCUTE banner

Disorder kommer under 2017 att jobba med en omgestaltning av utemiljön närmast köpcentrumet Rosengård Centrum (RGC) i stadsdelen Rosengård i Malmö. Uppdraget består formellt av två uppdrag som vi kombinerat till ett för att alla inblandade ska få ut så mycket som möjligt. Vi ser det som två processer som vi väver samman till en, där de två informerar vandra.

Trianon – fysisk gestaltning

Det ena uppdraget kommer från fastighetsbolaget Trianon som sedan september 2016 äger RGC. De har fått ekonomiskt stöd från Boverket för en ombyggnation av utemiljön närmast centrumet och bett Disorder att under våren ta fram ett gestaltningsprogram för detta. Både Trianons ambition och villkoret för stödet innebär att boende i området ska vara delaktiga i den nya gestaltningen. Stora delar av den nya gestaltningen kommer att uppföras under 2017.

Amiralsstaden – social process

Disorder har sedan september 2015 i olika uppdrag arbetat med stadsutvecklingsprojektet Amiralsstaden. Under 2017 har vi ett mindre omfattande uppdrag som processledare. Detta uppdrag har vi i samtal med Amiralsstadens projektledare bestämt att fokusera på omgestaltningsprocessen för utemiljön runt RGC. Fokus för arbetet är lokal involvering och ökad demokratisering av stadsutvecklingsprocesser.

Sammanvävda processer

Dessa två uppdrag, där en har övervägande fysisk karaktär och den andra har övervägande social karaktär, ser vi i vårt arbete som en enda med ett gemensamt mål: Att tillsammans med boende ha tagit fram en ny gestaltning för området som uppförts innan 2017 är slut. Disorder har sedan arbetet med Biblioteksplatsen 2016 goda relationer till den kommunala fritidsgården Tegelhuset som hyr lokaler i RGC och kommer i detta avgränsade projekt fortsätta detta samarbete. En grupp ungdomar mellan 15 och 18 år, avlönade av Trianon för sitt arbete, kommer vara våra främsta samarbetspartners. Utöver denna grupp på sex personer kommer vi involvera fler lokala aktörer i arbetet. Som arbetsnamn för projektet har vi valt RGC UTE.

Följ vårt arbete på RGC UTE – – – – >>>>

 

 

loggor till blogg_strip