TEGEL1

RUM FÖR RUM - METOD FÖR LOKAL INVOLVERING Det Materialbibliotek som Disorder tagit fram för gestaltnings- programmet för RGC UTE är också ett vektyg för lokal involvering. Med hjälp av denna katalog kan lokala aktörer som har en relation till RGC UTE och använder utemiljöerna regelbundet välja vilka möbler och material som de har störst behov av. Objekten i biblioteket är noga utvalda för att passa ...

READ MORE