GET OUT OF HERE!

IMG_3226En workshop i konsten att driva.

I denna workshop (bla. genomförd i Malmö med studenter på master-programmet i landskapsarkitektur i Alnarp) vill DIS/ORDER,  genom att använda det situationistiska vandrandet som kritiskt verktyg, undersöka städers sammansättning. Workshoppens syfte är att skaka om de egna föreställningarna och utmana sättet vi rör oss på i stadsrummet.

Till sin hjälp får deltagarna en kortlek. Kortleken består av kort med uppmaningar. De vandrande deltagarna ger sig ut i staden med denna kortlek i sin hand och gör så, och endast så, som de blir instruerade.