MISSA INTE! BO.NU.DÅ PÅ ARKDES 21 JANUARI

TILL HEMSIDA

BO. NU. DÅ: STADEN VÄXER

DEBATT OM BOSTÄDER OCH STADSMILJÖ

Torsdagen den 21 januari 2016 sätter ArkDes fart på debatten kring aktuella frågor om bostäder och stadsmiljö. En rad kända och viktiga personer med inflytande över dessa frågor medverkar under eftermiddagen på ArkDes i Stockholm.

Moderator under dagen är DIS/ORDERs Karin Andersson!

Se http://www.arkdes.se/articles/bo-nu-da-staden-vaxer–2
för det fulla programmet.