FÖRELÄSNING OCH WORKSHOP OM SOCIAL HÅLLBARHET

 

Disorder var inbjudna att föreläsa och hålla en workshop hos landskapsarkitektkontoret Karavan. Föreläsningen utgick ifrån Disorders ABC för lokal involvering och i workshopen fick Karavans medarbetare påbörja sitt eget ABC för hur just de vill arbeta med social hållbarhet inom stadsutveckling. Utifrån egna erfarenheter och lärdomar diskuterades kontorets personliga ingång till socialt hållbar stadsbyggnad.

 

ABCfoto