Disorder för Statens Konstråd

 

LOGO GUL-01 LOGO GUL-02 LOGO GUL-03 LOGO GUL-04 LOGO GUL-05

 

Disorder ska under hösten 2017 på uppdrag av Statens Konstråd arbeta fram ett förslag till hur Malmö stad med fokus på urban pedagogik kan programmera en tillfällig lokal vid den kommande järnvägsstationen i stadsutvecklingsprojektet Amiralsstaden i Malmö. Arbetet kommer fokusera på att tillgängliggöra pågående processer och öppna upp för engagemang och delaktighet bland det lokala civilsamhället.

Uppdraget är del av Konst Händer,  statens konstråds treåriga satsning på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.