BIBLIOTEKSPLATSEN

Under sommaren har Disorder jobbat med att aktivera och kommunicera arbetet med Amiralsstaden och samtidigt påbörja en dialogprocess med boende och andra aktörer i området. Fokus har varit en plats utanför biblioteket i Rosengårds Centrum. Platsen har definierats i samarbete med främst biblioteket och stadsområde Öster som en plats med stor potential att vara en viktig social plats men som inte fått den omsorg den behöver för detta. Platsen är väl synlig. Det välanvända Rosengårdsstråket passerar förbi, Rosengårds sporthall och fritidsgården Tegelhuset ligger i anslutning och platsen ligger precis bredvid en av de två ingångarna till köpcentrumet i Rosengårds centrum. Biblioteket är ett av de mest välbesökta i Malmö och är en viktig mötesplats dit folk kommer av många olika anledningar, inte enbart för att låna böcker. En mötesplats i anslutning till biblioteket skulle både avlasta biblioteket och ge dem en möjlighet att förlägga en del av sin verksamhet utomhus.

Fokusgruppen för sommarens dialogarbete har varit unga boende i närområdet i åldrarna 5-15 år, en grupp som ofta inte får ta plats i stadsutvecklingsprocesser. Sex workshoppar har hållits i samarbete med främst biblioteket, Tegelhuset och Rädda Barnen i Herrgården. Tre av workshopparna hölls av Disorder på platsen utanför biblioteket. Deltagarna fick hjälpa till att utforska platsen genom olika material. I en workshop byggdes en stor skulptur av totalt 3 km snöre, den andra skulpterades med 25 kubikmeter frigolit och helt nya former av möbler togs fram. I den tredje utforskades platsen som en dekonstruerad park där barnen byggde sina egna gräsmattor med hjälp av pärlor och klistermärken.

För de följande tre workshopparna bjöds grafiska designers från Summer Studio in för att utforska identitet och platstagande tillsammans med de unga deltagarna. Stora själportätt målades, vägar byggdes på väggar och mark med hjälp av stora klistermärken och i en typografiworkshop med ett dekonstruerat alfabet stämplades en symbol för den kommande installationen fram.

Sommarens workshoppar resulterade fysiskt i en lek- och sittstruktur inspirerad av deltagarnas arbete. Ett modulsystem av bänkar och bord i olika höjder ger ett böljande struktur som inbjuder till att klättra och sitta på. På en del av de översta skivorna trycktes mönster från typografiworkshoppen. Möblerna är tillfälliga och kommer stå på platsen minst en månad.

Platsen och installationen invigdes tisdagen den 23 augusti med kalas och vernissage av de unga konstnärernas självporträtt. Ca 200 personer kom till kalaset med popcorn, klistermärkesworkshop och dans ackomanierad av en av Malmös hetaste DJs Simón de la Onda.

Sommarens aktiviteter är starten på ett långsiktigt dialogarbete. Det är första testet av ett nätverk som byggts upp under året bestående av olika aktörer i området. Nu kommer arbetet att skalas upp och metoden att utvecklas för att involvera fler aktörer, fler platser och åstadkomma permanenta fysiska förändringar.

DSCF1037 DSCF1040 DSCF1095 DSCF1093 DSCF1129 DSCF1131 DSCF1162 DSCF1253 DSCF1238 DSCF1003