EVERYONE / OCCUPY / NEGLECTED / FUTURE

Disorder har i inramningen till utställningen “Aiming for Democratic Architecture” utforskat maktens språk.
De verk Disorder tagit fram till utställningens medverkan på Stadstriennalen 2018 tar alla sin utgångspunkt i utställningskatalogens texter som beskriver utställarnas bidrag.
Verken utforskar vilken makt som ligger i arkitekters språkbruk och frågar:
Hur demokratiskt är vårt språkbruk i praktiken?

DSCF6790 DSCF6792DSCF6882DSCF6803DSCF6889
KYLSKÅSPOESI

Skyltar med uppmaningar, förbud och lockelser präglar det urbana landskapet. Vägskyltar, reklam, butiker som vill synas. Och under denna sommar: Politikers ansikten och partiers budskap. Vilka värden får ta plats i det offentliga rumm

DSCF7032 DSCF7028 DSCF7026 DSCF7013 DSCF7002 DSCF7001

SLUMP-MENINGS-GENERATOR
Orden är plockade från utställarnas egna texter i katalogen. De är tagna ur sitt sammanhang och placerade i ett nytt. Uppspelade av fyra monitorer bildar de slumpvis nya meningar med nya betydelser.

DSCF6901DSCF6873DSCF6876

FILM-SOUND-TRACK
Disorder läser The Question of ”Public Space” av Rosalyn Deutsche. Deutsche är konsthistoriker och forskare och foku serar i den inlästa föreläsningen på relationen mellan demokrati, arkitektur och det allmänna.

DSCF6924DSCF6960

ARE YOU ___ ___ ??? ???
Det fnns mode även i arkitekturbranschen. Trender i vilka begrepp som används kommer och går. Nya ord uppkommer för att sälja in projekt. Frågan är – kan du identifera dig med orden du använder?

DSCF6968 DSCF6988 DSCF6980 DSCF6979Tshirts

FÖRELÄSNINGSANTECKNINGAR
Disorder plockar ut föreläsningarna och samtalen inne på Stadstriennalen till Olof Palmes plats!

DSCF6820 DSCF6852 DSCF6842 DSCF6831