ArkDes och Disorder testar: Basket i foajén

I maj 2018 testade arkitekturkollektivet Disorder i samarbete med ArkDes muséets potential som offentligt rum. Genom iscensättningar av aktiviteter som rummen inte är designade för och med mänskliga kroppar som ett mjukt byggmaterial omgestaltades, utmanades och expanderades rummen. I foajén tvingades spelplan och regler för basket anpassa sig efter och synliggöra rumsliga och sociala regler.

Disorder bjöd in basketklubben KFUM Central Basket för att spela basket i foajén. På den yta av foajén som ArkDes defnierade som tillgänglig ur ett rumsligt och socialt perspektiv iscensatte vi en tillfällig basketplan, anpassad efter ytans begränsade form. Tillsammans med KFUM Central Basket och museibesökare testade vi gränser för att upptäcka foajéns yttersta begränsningar.

Foajén till ArkDes och Moderna Museet är full av koder som signalerar att vi befnner oss i ett museum och talar om för oss hur vi får bete oss i rummet. Spring inte, ät inte en kladdig macka, rör inget, skrik inte. Känner vi inte redan till dessa “regler” från tidigare museibesök lär vi oss hur vi ska bete oss antingen genom att titta på andra besökare eller genom att bli tillrättavisade om vi gör bryter mot reglerna. För den som inte känner till dessa regler kan ett museum upplevas som en exkluderande och otrygg miljö. Det kan lätt upplevas som en elitistisk plats där det krävs bildning och förkunskap för att vara välkommen.

Vi ville undersöka och utmana foajén med hjälp av kroppar som bryter mot de oskrivna regler för uppförande som vi uppfattar ändå tillämpas.

Vi valde basket på grund av sportens höga tempo och starka tradition av att utövas mer eller mindre organiserat i offentliga rum. Vi hoppades att de för rummet udda kropparna kunde hjälpa att förstå museets karaktär som ett offentligt rum, förstå vilka kroppar som känner sig välkomna eller ovälkomna här, och varför.

DSCF5246 DSCF5252 DSCF5253 DSCF5073 DSCF5080 DSCF5125 DSCF5171 DSCF5217 DSCF5227