intro refine

Vad är en arkitektur som växer lokalt ur sin naturliga och kulturella kontext? Frågan var grunden till utställningen Define/Refine som visats på Form/Design Center i Malmö i höst, kurerad av Sveriges Arkitekter. Utställningen ville lyfta en diskussion om arkitekturens roll för en regions identitet och karaktär och tar sin utgångspunkt i begreppet Kritisk Regionalism. Som praktiserande arkitekter ligger det ...

READ MORE

intro corona

När Sverige drabbas av en kris som spridningen av Covid-19 synliggörs sprickorna i välfärdssamhället. De bostadsområden som redan beskrivs som utsatta visar sig med all tydlighet verkligen lida av utsatthet. Här är ohälsotalen redan sedan tidigare som störst, vilket innebär att riskgrupperna är stora. I vår läsning inför detta inlägg stötte vi på en artikel med några år på nacken, med rubriken ...

READ MORE

mars 06, 2020

100 BARN GÖR KARNEVAL

intro barn gör

I december 2019 tog upp emot 100 barn på sig sina egengjorda masker och gav sig ut på karnevalståg längs trottoarer och stigar i de småländska grannsamhällena Tenhult och Ödestugu. Med flaggor och musik vandrade de från sina förskolor mot samhällets centrum till en plats de själva varit med och ritat, en plats som symboliserade hem och tillhörighet. Vi, designkollektivet Disorder, fick 2019 ett uppdrag av ...

READ MORE

intro lär barn

Att FN:s barnkonvention blev lag i Sverige den 1 januari 2020 gör det tydligt att barn är egna individer med egna rättigheter. Barnen kommer – med rätta – att hamna i fokus. Inom stadsutveckling innebär det ett utvidgat spelrum för att involvera de yngsta medborgarna i att utveckla de städer och stadsrum som de lever i nu och ska leva i som vuxna. Barn och unga är de invånare som flitigast använder sitt ...

READ MORE