april 06, 2020

intro corona

Blogginlägg publicerat hos Sveriges Arkitekter 2020-03-30: https://www.arkitekt.se/var-du-bor-avgor-nar-du-dor/ När Sverige drabbas av en kris som spridningen av Covid-19 synliggörs sprickorna i välfärdssamhället. De bostadsområden som redan beskrivs som utsatta visar sig med all tydlighet verkligen lida av utsatthet. Här är ohälsotalen redan sedan tidigare som störst, vilket innebär att riskgrupperna är ...

READ MORE

mars 06, 2020

intro karneval

  Blogginlägg publicerat hos Sveriges Arkitekter 2020-02-18: www.arkitekt.se/100-barn-gor-karneval/ I december 2019 tog upp emot 100 barn på sig sina egengjorda masker och gav sig ut på karnevalståg längs trottoarer och stigar i de småländska grannsamhällena Tenhult och Ödestugu. Med flaggor och musik vandrade de från sina förskolor mot samhällets centrum till en plats de själva varit med och ...

READ MORE

januari 22, 2020

intro lär barn1

  Blogginlägg publicerat hos Sveriges Arkitekter 2020-01-21:  www.arkitekt.se/lar-barn-den-demokratiska-praktiken/  Att FN:s barnkonvention blev lag i Sverige den 1 januari 2020 gör det tydligt att barn är egna individer med egna rättigheter. Barnen kommer – med rätta – att hamna i fokus. Inom stadsutveckling innebär det ett utvidgat spelrum för att involvera de yngsta medborgarna i att utveckla ...

READ MORE

januari 17, 2020

100 barn test

  I höstas tog upp emot 100 barn på sig sina egengjorda masker och gav sig ut på karnevalståg längs det småländska samhället Tenhults trottoarer. Med flaggor och musik vandrade de från sina förskolor mot samhällets centrum till en plats de själva ritat, en plats som symboliserade hem och tillhörighet.   Med ett uppdrag från Jönköping kommuns kulturförvaltning att skapa ett offentligt ...

READ MORE