DIS/ORDER PÅ BOSTADSVRÅLET 28 NOV

BOSTADSVRÅLET

Bostadsvrålet är en partipolitiskt obunden konferens/minifestival som årligen samlar personer/organisationer som vill engagera sig i sitt boende eller i bostadspolitik på samhällsnivå.

28 november, Inkonst, Malmö
16.00 – 16.45 Upprustning utan gentrifiering – HUR? 

DIS/ORDER’s workshop diskuterar hur upprustning av ett område kan gå till utan att medföra höjda hyror och utflyttning. Utgångspunkt är Malmö stads projekt Amiralsstaden- ett stadsutvecklingsprojekt som startar med byggnationen av Rosengårds station på kontinentalbanan och har sitt fundament i Malmökommissionens rapport Malmös väg mot en hållbar framtid.