AMIRALSSTADEN HÖSTEN 2015

Dokumentet Amiralsstaden Hösten 2015 innehåller en sammanställning av arbetet med Amiralsstaden under hösten 2015 samt konkreta förslag för vidare arbete. I enlighet med tidigare formulerat uppdrag innehåller dokumentet förslag på process, organisationsform och initiativ att genomföra under 2016 samt sammanställning av synpunkter från intervjuer med styrgruppens medlemmar, resultat från workshoppar med styrgruppen och kartläggning av aktuella aktörer. Underlag är samlat i efterföljande bilagor med sammanfattning av intervjuer med styrgruppens medlemmar, metod- och processamling med goda exempel för Amiralsstaden att inspireras av som styrgruppen lyft fram, lista på personer och kunskaper som finns inom Malmö stad som är viktiga för arbetet med Amiralsstaden samt en sammaställning över tidigare arbete med Amiralsstaden.

Amiralsstaden-Hösten-2015