WORKSHOP 25 KVM FRIGOLIT!

Ännu en dag av workshops i samarbete med Rosengårdsbibliotek utanför deras lokaler i Rosengård Centrum. Denna gång användes 25 kvm frigolit för att utforska platsen där Dis/order i nästa vecka kommer bygga möbler. Tillsammans med ett stort antal barn skapades tillfälliga strukturer i frigoliten. Med frigolitsågen omformade barnen frigolitblocken till helt nya former, de byggde upp nya strukturer, lekte på frigoliten, färglade den och tog för några timmar hela platsen för de framtida möblerna i besittning.

DSCF0102 DSCF0128 DSCF0133 DSCF0155 DSCF0158 DSCF0163 DSCF0179 DSCF0185 DSCF0194 DSCF0198 DSCF0203 DSCF0205 DSCF0218 DSCF0223 DSCF0226 DSCF0258DSCF0254 DSCF0272