Work in progress!!

Akea har nu dragit igång arbetet på Biblioteksplatsen och Tandläkarplatsen! I ett första steg har all gammal markbeläggningen tagits bort, blomlådorna flyttats och delar av taket som tidigare gick från RGC till Sporthallen är nu borta. Arbetet förväntas klart i början på december.

IMG_0052IMG_0034 IMG_0041IMG_0051IMG_0045