GESTALTNINGSPROGRAM: TEGELHUSPLATSEN

RUM FÖR RUM – METOD FÖR LOKAL INVOLVERING

Det Materialbibliotek som Disorder tagit fram för gestaltnings- programmet för RGC UTE är också ett vektyg för lokal involvering. Med hjälp av denna katalog kan lokala aktörer som har en relation till RGC UTE och använder utemiljöerna regelbundet välja vilka möbler och material som de har störst behov av. Objekten i biblioteket är noga utvalda för att passa ihop i många olika kombinationer. De är även felxibla för att passa många olika behov.

Disorder har de nierat bland annat platsen utanför Tegelhusets stora sal som ett rum att prioritera för denna form av lokal involvering. Det nns ett stort intresse och redan etablerade kontakter hos Tegelhuset. Disorder har under våren arbetet tillsammans med en grupp unga från Tegelhuset som nu är väl rustade för att gå vidare till nästa steg – en gestaltning.

Metoden garanterar att dessa rum kommer att användas av de som har närmst till dem, de blir verksamheternas uterum. Denna process skapar också en känsla av ägande över rummet.

Vi föreslår att ungdomsgruppen från Tegelhuset, genom denna metod, får vara med och ta fram en gestaltning över Tegelhusplatsen. Nedan finns en schematisk beskrivning av metoden RUM FÖR RUM.  Vyn nedan är endast exempel på hur det skulle kunna se ut.

 

TEGEL1

 

TEGEL2

 

 

loggor till blogg_strip