PATRIARKALA NORMER STYR ÄVEN NÄR VI GESTALTAR OFFENTLIGA RUM

intro barn

”Jag tror inte att en jämställd plats har en specifik form. Som går att kopiera på andra ställen och – Wow! Ett jämställt torg! Istället handlar det om att i både process och gestaltning ständigt ifrågasätta rådande normer – som i princip alltid är baserade på manliga erfarenheter i ett patriarkalt samhälle. En gestaltningsprocess som genomförs med ambition om att vara jämlik och med förankrade kunskaper och samförstånd om varför jämställdhet är viktigt, faktiskt nödvändigt, resulterar sannolikt i en mer jämställd plats än en process som inte integrerar jämställdhet i varje litet steg. Men ambition är inte nog. Nu krävs handling. Det går inte att blunda för konsekvenserna av ett ojämställt samhället längre.”

Läs hela inlägget hos Sveriges Arkitekter: https://www.arkitekt.se/patriarkala-normer-styr-aven-nar-vi-gestaltar-offentliga-rum/